crossIcon

Website verhuisd

Respondenten.nl is onderdeel van Norstat Group. Vandaar dat de website voor opdrachtgevers is verhuisd naar norstat.nl.

Naar de website

Privacystatement 

Zakelijkpanel.nl is een website van Respondenten.nl Verwerking van persoonsgegevens voor Zakelijkpanel.nl vindt plaats door Respondenten.nl en daarom is ook hier het privacystatement van Respondenten.nl van toepassing.

Inleiding
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die worden benaderd door Respondenten.nl/Zakelijkpanel.nl, respondenten die meewerken aan marktonderzoeken georganiseerd door Respondenten.nl en Zakelijkepanel.nl, en bezoekers van de (mobiele) website www.respondenten.nl/zakelijkpanel.nl.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Respondenten.nl is een handelsnaam van Huitema Marketing Services. Huitema Marketing Services, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In die melding is aangegeven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we ze verwerken, en aan wie de gegevens worden verstrekt. De melding vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp) onder het kopje Openbare registers, onder meldingsnummer 1479733.

Contact met ons opnemen?
Je kunt als volgt contact opnemen met Respondenten.nl:

 • Per e-mail via info@respondenten.nl
 • Per telefoon op 020-4897680;
 • Per post naar Respondenten.nl, afdeling Privacy, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als respondent werk je mee aan marktonderzoeken. Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat consumenten bezig houdt. We doen dat telefonisch en in één-op-één- of panelsessies met respondenten. Daarbij, bij het benaderen van potentiële respondenten, en bij je bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto's en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website en app, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • financiële gegevens in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je gezondheid) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.